Milí přátelé Zdeňka Lorenze,
 
výstava „Pod zemí / Under ground“ o víkendu skončila a s ní i pravidelné umělecké seance v magických prostorách Galerie Výtoň. Mistrným vystoupením ji na dlouho očekávané dernisáži uzavřela kapela O.Z.W. a doplnila tak pravidelným návštěvníkům představu o osobnosti a uměleckém odkazu Zdeňka Lorenze (na záznamu pracujeme). Jelikož se obecně jednalo o událost velmi osobní, dovolil bych si závěrem ještě několik slov.
 
Úvodem je potřeba říci, že se nám v posledních dvou měsících společně podařilo něco výjimečného. Rozsáhlost a povaha otcova díla, které jsem si u příležitosti jeho nedožitých 60-tin předsevzal veřejnosti přiblížit, ve mne od začátku vzbuzovala respekt a obavu z důstojného zachycení jeho myšlenek. Rovněž nebylo lehkým úkolem skloubit publicitu s autentičností tak, aby na jedné straně výstava zaujala co největší množství lidí a zároveň na straně druhé aby obstála před náročným očekáváním jeho blízkých přátel, kteří se v mnoha případech v otcově uměleckém životě orientovali lépe než já sám.P3220350 Nicméně mám pocit, že se nám v tomto ohledu podařilo najít perfektní rovnováhu. A za to vděčím i Vám a Vaší velkorysosti, se kterou jste se přišli podělit o společné zážitky z umělcova bujarého života, o inspirativní nápady jak výstavu zdokonalit, či o Váš vlastní talent a unikátní povahu, které jedinečným způsobem obohatily atmosféru pravidelných tématických večerů… díky tomu jsem měl možnost představit si obraz otcova příběhu v celé jeho křehkosti i nespoutanosti a vhodným způsobem ho předat zvídavým návštěvníkům. Toto letmé nahlédnutí do světa nekonvenční tvořivosti pro mě bylo nezapomenutelným zážitkem a již nyní je mi jasné, že mi společné chvíle s Vámi budou chybět.
 
Výstavou však má snaha nekončí. Jak již mnozí víte, umělecký odkaz Zdeňka Lorenze má i svou digitální podobu. Pro zajímavost stránky www.zdeneklorenz.cz za dobu výstavy navštívilo na 2.000 různých osob, které si zde dohromady zobrazily téměř 15.000 příspěvků (nejoblíbenější byla zdaleka jeho malířská a hudební tvorba). Jedná se však zatím pouze o velmi základní prezentaci širokého uměleckého záběru, kterým otec vyjadřoval svého génia. Asi jste si všimli, že vzhledem k rozsahu jeho umělecké činnosti nebylo bohužel zdaleka možné vměstnat vše v rámci události ani do dvou výstavních prostor. Na stránkách však budeme v budoucnu usilovně pracovat a postupně na ně přidávat další obrazy, povídky, romány, grafiky, skladby, komixy, fotografie, instalace, básně, ručně psané poznámky a jiné osobní materiály, které se nám i s Vaší pomocí podařilo sjednotit.P3220431 Vzpomeňte si tedy čas od času na něj a zavítejte do jeho pestrého a inspirativního vesmíru informovat se alespoň touto cestou co je v něm nového. Díky stránkám či katalogu (který je však již v podstatě rozebraný) máte i nadále možnost vybrat a pověsit si u Vás doma na zeď některý z umělcových obrazů vyčleněných k prodeji. Těší mě, že mnohá díla již našla svého nového majitele, jelikož samozřejmě i to je způsob, jakým umělec získává sebevědomí a širší popularitu. Vzhledem k tomu, že na výstavu chodili v první řadě lidé, kteří měli k umělci a jeho dílu osobní vztah, byli jsme v případě cenové relace obrazů motivování hlavně jejich dostupností a rozhodli jsme se tak do velké míry respektovat hodnotu, na kterou si jich považoval sám autor. Máte-li tedy některá z jeho děl vyhlídnutá, můžete si je ještě do konce příštího týdne zamluvit za výstavní cenu, kterou najdete na stránkách v aktualizovaném ceníku. Od 8. dubna se již bude řídit doporučením odborníků. Zásadní část nejvýznamnějších děl však i nadále zůstává v mém opatrovnictví a díky tomu jsem přesvědčen o tom, že výstava „Pod zemí / Under ground“ nebyla poslední svého druhu.
 
Dalším způsobem, jak se s umělcem do té doby setkávat, je připravovaný Spolek přátel Zdeňka Lorenze. Spíše než o nadaci, která by pouze sháněla peníze pro podobně smýšlející talentované umělce, by se mělo jednat o hnutí lidí sdílejících a podporujících jeho nekonvenční ideály stejně jako jejich zhmotnění v jakékoliv podobě. P3220238Se skupinou nadšenců do československého kulturního rozvoje stále hledáme zájemce, které by bavilo tento projekt s námi dále rozvíjet a pomáhat neznámým uměleckým géniům prosadit se pokud možno ještě za jejich života. Věc se má v současné době tak, že je k tomu často zapotřebí známostí, nemalých ačkoliv nejistých investic a obrovského nasazení v oblasti marketingu, které je pochopitelně mnohým nekomerčním umělcům cizí. S nadějí většího množství dlouhodobě hodnotné tvorby bychom tuto skutečnost rádi změnili. Podpořit tuto myšlenku můžete nejen přímým zapojením v tomto hnutí, ale například také nabídkou vlastních prostor vhodných pro výstavy, koncerty a vystoupení, nebo podělením se o svou vlastní zkušenost či radu. Rád bych na tomto místě připomněl několik dekád neoficiálně existující Spolek přátel Zdeňka Lorence, významného člena Skupiny Ra a jediného československého surrealistického básníka, který byl předchozím režimem perzekuován. Jelikož náš Zdeněk Lorenz byl i přes generační rozdíl blízkým přítelem Zdeňka Lorence a často se ke „starému pánovi“ chodil domů inspirovat, chtěli bychom na tomto základě dále stavět a svou aktivitou vzdát hold oběma umělcům.
 
Fascinací Zdeňka Lorenze bylo nalézt v tomto světě něco smysluplného, nepomíjivého a vnitřně obohacujícího. Přeji Vám tedy všem na závěr zdravou sebedůvěru, hravou nápaditost a mnoho štěstí v hledání toho vlastního otisku, který Vám bude dávat radost a smysl. Děkuji za Vaši přízeň a snad opět brzy na shledanou!
 
S přátelským pozdravem,
 
 
syn
 
Adam Lorenz

Drazí přátelé Zdeňka Lorenze,
již za několik hodin se v rámci dne D (-ernisáže) výstavy „Pod zemí / Under ground“ můžete v našich skromných prostorách Galerie Výtoň těšit na komorní vzpomínkové vystoupení kapely O.Z.W. Ještě předtím bych však rád Vaši pozornost upoutal na unikátní možnost výstavu naposledy navštívit, a to v rámci komentované prohlídky v sobotu 24. března v 15:00. Během tématických večerů jsme měli možnost detailně Vám představit některé z uměleckých směrů, ve kterých Zdeněk Lorenz vynikal. Než se tedy jeho odkaz opět na nějakou dobu veřejnosti skryje pod nánosem prachu, rád bych nabídl zejména těm z Vás, kterým pracovní týden dosud neumožnil výstavu navštívit, závěrečný a souhrnný pohled na otcovu tvorbu prostřednictvím mého výkladu. Kromě představení vedlejších uměleckých směrů, pokusů a artefaktů, které výstava nebyla sto obsáhnout, návštěvníky čeká davy nerušená prohlídka galerie, během níž se pokusím uvést vybraná díla do souvislostí s konkrétními životními obdobími umělce, ve kterých vznikala, vhodně je doplnit dobovými fotografie, či umožnit nahlédnutí do tajů zadních stran některých obrazů, kam autor s chutí ukrýval své náčrty, nápovědu k paralelním významům daných děl, či vzkazy dalším generacím.
Zdraví a na viděnou se těší,
Adam Lorenz
IMG_20180209_180810

Všechno krásné má svůj začátek i konec. Stejně tak i výstava „Pod zemí / Under ground“Galerie Výtoň se neochotně připravuje ke svému poslednímu mocnému vydechnutí. U tohohle rozloučení ale uspávající dechovku ani Karla Gotta nečekejte. V hloubi pražského podzemí se totiž právě probouzejí členové legendární české undergroundové formace OZW (Onkel Zbyndas Winterrock) zrozené v letech osmdesátých, aby se na vlastní mnohé páry očí přesvědčili, že připomínková událost jejich zakladetele, zpěváka a textaře skončí s veškerou parádou. Po několika tématických večerech věnovaných všestranné umělcově tvorbě tak na závěrečné akci společně odhalíme poslední a nejvíce rezonující z řady uměleckých médií, skrze které Zbyndas zhmoťnoval svou fascinující představivost. Přijměte proto naše srdečné pOZWání na další z neopakovatelných zážitků, koncert podzemní kapely vodou z řeky Punkvy pokropené, který rozbourá veškeré zbývající základy Vaší konvenčnosti! Brány Výtoně se tentokráte otevřou ve čtvrtek v 19:00 hod. A jak to všechno začalo? Doporučujeme si přečíst autorský komix Zdeňka „Zbyndase“ Lorenze o vyklíčení undergroundu v Čechách! Více o novovlnné bigbítové kapele OZW se dozvíte v sekci Muzikant.

Banner (hlavy)

DSC07117Rád bych tímto poděkoval všem, kteří se před týdnem zúčastnili „Ovíněného jamování“ ve Vinném sklepě Möller. Můj vděk patří všem zúčastněným muzikantům stejně tak jako zpěvným hlasům z řad návštěvníků. Povedlo se nám společně vytvořit překrásnou vřelou atmosféru, která by zahnala i ten nejhlubší žal. Pevně věřím, že si všichni večer velmi užili. Nesestřihaný zvukový záznam části akce doplněný o snímky naší skvělé fotografky Martiny naleznete níže.

IMG_0499

Bohužel mám rovněž tu smutnou povinnost oznámit všem blízkým přátelům, že nás v ranních hodinách téhož dne ve věku 85ti let navždy opustila maminka umělce Hana Lorenzová, jejíž skromnost, srdečnost a statečnost byly všem nesmírnou inspirací. Večer byl tedy věnován nejen tvorbě Zdeňka Lorenze, ale i životu jeho milujících rodičů, bez kterých by svět zůstal o jeho talent navždy ochuzen. Věřím, že jakožto nadšené posluchačce Country rádia, televize Šlágr a lidové tvořivosti obecně by se jí tato forma rozloučení velmi líbila.

 

Dernisáž doprovodné části výstavy „Pod zemí“

download

Jelikož doprovodná část výstavy ve Vinném sklepě Möller bude končit již v pátek za necelé dva týdny, pořádáme při této příležitosti dernisáž prosycenou vínem, veselou hudbou a možná i tancem, disciplín Zbyndasovi velmi blízkých (zatímco v prvních dvou je všeobecně známým přeborníkem, málokdo ví, že již v útlém věku ho jeho maminka v dobré víře přihlásila do rytmiky!). V příjemné atmosféře lokálního moravského sklípku na adrese V Kotcích 12 budeme tedy ve středu 7. března od 18:00 hod v rytmu reggae, jazzu, bluesu, country i folku jamovat a improvizovat o sto šest. A pokud snad i Vy oplýváte hudebním nadáním a chutí spontánně tvořit, doneste si instrument a rozšiřte náš umělecký kruh! V opačném případě nesmutněte a přijďte si nás alespoň poslechnout. Pokud Vás nerozveselí naše tvorba či dalších 25 méně obvyklých děl Zdeňka Lorenze, pak zdejší excelentní výběr vín za rozumnou cenu určitě…

Ukázkou folklórového talentu všestranného umělce budiž jedna z mnoha vlastních písní nechvalně známého dua Zdeněk Lorenz a Luděk Staněk (alias Maurens und Daněk) s názvem „U Pinkasů“ z alba „Jen se tak zhoupnout…“, zaznamenaná v roce 1988 na narozeninové oslavě Davida Pohribného. Rytmiku měl tehdy ve své režii Vojtěch Kovařík, rovněž jeden z členů rané formace kapely OZW.

Maurens und Daněk

Milí obdivovatelé Zbygniewa Daase,
 
rád bych Vám všem vřele poděkoval za hojnou účast na pátečním filmovém večeru i pochvalné reakce! Jak je vidět, nekonvenčnímu umění ještě neodzvonilo :-)  Ba co více, někteří z Vás se přimlouvali za doplňkový termín, během kterého by se promítly zbylé krátkometrážní filmy, které se ani do našeho „dlouhého“ pátečního večera nevešly. Tomuto přání samozřejmě s potěšením vyhovím! Dovolte mi Vás tedy ještě jednou pozvat do Galerie Výtoň na neoficiální promítací událost pořádanou v úterý 27. února od 18:30 hod. Pro velký úspěch zopakujeme hravě protiautomatizační „Mašinérii“ Zdeňka Lorenze i alternativní freudovsko-kafkovský psychohoror z roku 1984 s názvem „Momentální indispozice Kristiny Bojarové při nedělním obědě v kruhu rodiny“. Přibyde několik krátkých nedoceněných štěků z produkce našeho umělce, ale těšit se můžete například i na „Odpolední osidla“ Mayi Derenové. Pro ty co zmeškali fascinující improvizační vystoupení dua Radomil Uhlíř a Mikoláš Chadima přikládám jako velmi slabou útěchu jeho nesestřihanou zvukovou nahrávku a několik fotek.
 
Závěrem si zde slovy pana Uhlíře „přihřeji svůj masový bujón“ a upoutám Vaši pozornost na další z připravovaných večerů. Jelikož doprovodná část výstavy ve Vinném sklepě Möller bude končit již za necelé dva týdny, pořádáme při této příležitosti dernisáž prosycenou vínem, oddechovou hudbou a možná i tancem, disciplín Zbyndasovi velmi blízkých (zatímco v prvních dvou je všeobecně známým přeborníkem, málokdo ví, že již v útlém věku ho jeho maminka v dobré víře přihlásila do rytmiky!). V příjemné atmosféře lokálního moravského sklípku na adrese V Kotcích 12 budeme tedy 7. března od 18:00 hodin v rytmu reggae, jazzu, bluesu i folku jamovat a improvizovat o sto šest a pokud snad i Vy oplýváte hudebním nadáním a chutí spontánně tvořit, doneste si instrument a rozšiřte náš umělecký kruh! V opačném případě nesmutněte a přijďte si nás alespoň poslechnout. Pokud Vás nerozveselí naše tvorba či dalších 25 méně obvyklých děl Zdeňka Lorenze, pak zdejší excelentní výběr vín za rozumnou cenu určitě.
 
Budu se těšit na Vaši skvělou společnost, díky které naše akce ožívají!
 
S přátelským pozdravem,
 
 
Adam Lorenz

Milí návštěvníci výstavy „Pod zemí / Under ground“,

po dvou velmi zdařilých večerech v Galerie Výtoň odhalujících malířskou a literární tvorbu Zdeňka Lorenze bych Vás tímto rád pozval na další připravovanou událost z této série věnovanou krátkometrážnímu surrealistickému filmu. Během večera s mottem „K šílenství není potřeba dvou“ Vám vedle autorské práce Zdeněk Lorenz (tedy v první řadě filmů „Inkarnace“ a „Mašinérie“ natočených v 80. letech ve spolupráci s Pavlem Bártou a Jiřím Vašků, o nichž více informací naleznete v sekci Filmař) a vzpomínkových videozáznamů spjatých s jeho uměleckým životem v pátek 23. února od 18:00 hod postupně promítneme také světovou špičku této disciplíny z dílny Luise Buñuela a Salvadora Dalího („Andaluský pes“, Francie/Španělsko, 1929, 16 min) a Mayi Derenové („Odpolední osidla“, USA, 1943, 14 min). Rovněž se můžete těšit na fantaskní film Alexeje Guhy a Petra Ryby „Momentální indispozice Kristýny Bojarové při nedělním obědě v kruhu rodiny“, alternativní freudovsko-kafkovský psychohoror z roku 1984. Na závěr večera si ještě můžete odpočinout u alegorie Jana Švankmajera „Spiklenci slasti“ z poloviny let devadesátých, reprezentační ukázky domácí surrealistické produkce, která se na plátně objeví zhruba od 21:00 hod. V přestávkách na občerstvení a diskuzi se o hudební doprovod postará výtečný bavič, alternativec a umělcův kamarád Radomil Uhlíř (mimo jiné Kvartet doktora Konopného) spolu s fenomenálním hudebníkem Mikolášem Chadimou (Extempore, MCHband, a jiné).

Budeme se těšit na hojnou účast!

Conspirators-of-Pleasure

Dovolte mi zde poděkovat všem, kteří se před v pátek 9. února od 18:00 hod zúčastnili „Večera literatury surreálné“. Skvělý výběr ukázek luštěný ve mdlém svitu svíček spolu s občasnou hudební improvizací pomohly navodit opravdu fantastickou atmosféru předrevolučních setkání. Naše uznání patří především váženým interpretům Jiřímu Štolbovi, Karlu Navrátilovi, Romanu Ťálskému, Milanu Machoňovi, Jaroslavu Svobodovi a Heleně Bendové, kteří se s nadšením chopili přednesu povídek a básní, stejně jako skvostnému klavírnímu doprovodu pana Machoně, který celkový zážitek dovedl k dokonalosti. Sestřihaný zvukový záznam přednesů, které během večera zazněly, naleznete zde:

Seznam děl a jejich interpretů:

 1. Zdeněk Lorenz: básně “Ženy”, “Cizinec” a “Rozvod” ze sbírky Dno dní (přednáší Karel Navrátil)
 2. Arthur Rimbaud: báseň “Ofélie” (přednáší Jaroslav Svoboda)
 3. Zdeněk Lorenz: povídka “Rezavej vokap” z knihy Povídky vo ničem (čte Roman Ťálský)
 4. Jiří Štolba: úryvek básně “Proslov neproslovený ve Strašnickém Krematoriu” (předáší autor)
 5. Marta Francová: báseň “Pandémie”, vítěz 7. ročníku literární soutěže Art Botič (přednáší Helena Bendová)
 6. Zdeněk Lorenz: úryvek z románu Servillní orangutan (čte Adam Lorenz)
 7. Arthur Rimbaud: báseň “Mé male milenky” (přednáší Jaroslav Svoboda)
 8. Jiří Štolba: báseň “Z nouze cnost” (předáší autor)
 9. Zdeněk Lorenz: povídka “Vánoční” z knihy Povídky vo ničem (čte Roman Ťálský)
 10. Václav Hrabě: báseň “Infekce” ze sbírky Blues v modré a bile (přenáší Adam Lorenz)
 11. Zdeněk Lorenz: povídka “Setkání” z knihy Povídky vo ničem (čte Roman Ťálský)
 12. Zdeněk Lorenz: básně “Vzpomínka”, “Muž” a “Světlonoš” ze sbírky Dno dní (přednáší Karel Navrátil)

Závěrem několik použitelných snímků, které nám potemnělá galerie dovolila pořídit:

Děkujeme Českému rozhlasu za laskavou pomoc se zviditelněním výstavy! Záznam z reportáže si můžete přehrát zde:

Rovněž máme to potěšení oznámit Vám, že vzhledem k velkému zájmu bude výstava prodloužena do konce března!

Budeme se těšit na milé setkání s Vámi v Galerii Výtoň a Vinném sklepě Moller kde jednotlivé části expozice probíhají, například již 9. února v 18:00 u příležitosti Večera literatury surreálné.

A4_plakat (konec brezna)

Galerie Výtoň ve spolupráci s Vinným sklepem Möller si vás u příležitosti oslav 60. výročí umělcova zrodu dovolují pozvat na výstavu in memoriam s názvem „Pod zemí / Under ground“. Ústředním tématem ryze surrealistické expozice bude osobnost Zdeňka Lorenze, jednoho z mnoha nadaných umělců, o které historie zavadila pohledem bez plnohodnotného docenění. Klasických oslavných výstav, snažících se o přesné vylíčení autorova života a tvorby, zde byly již spousty. V „Podzemí“ se naproti tomu střetnete s unikátní kolekcí snů, pocitů a emocí, navždy vtělených rukou umělce do jeho surrealistických děl. Každé plátno, objekt, skladba, film, báseň či román tedy představuje jakousi nepatrnou klíčovou dírku, skrze kterou můžeme návštěvník nahlédnout do tajemné umělcovy existence, široké veřejnosti dosud neznámé. Dohromady však tyto malé střípky rozproudí vaši fantazii takovým způsobem, že budete opouštět naše podzemní prostory s naprosto osobitou surrealistickou imaginací jeho života a doby… snad tak, jak by si sám mistr přál.

Více o programu se dozvíte na facebookových stránkách události.

Pozvánka (ZL -Podzemí)